Matricea profesiilor noastre

de mai bine de 56 de ani…

SERVICII

 1. Studii de fezabilitate şi audit
2. Proiectare
3. Fabricatie
4. Montaj
5. Punere în funcţiune
6. Mentenanţă

DOMENII DE ACTIVITATE

De-a lungul timpului ne-am extins expertiza pentru a satisface nevoile clienţilor nostri.

MECANIC

Structuri metalice

HVAC

Integrare roboti

Echipamente de proces

Stingere incendii

Infrastructura feroviara

Piping

E-house

Industrii:

Auto

Ciment & Materiale de construcţii

Infrastructură clădiri

Transporturi căi ferate

Alte industrii

MECANIC v2

Structuri metalice

HVAC

Integrare roboti

Echipamente de proces

Stingere incendii

Infrastructura feroviara

Piping

E-house

Industrii:

ELECTRIC v1

Joasă Tensiune

Distribuţie
 

Grupuri electrogene 

UPS

Iluminat

Tablouri electrice

Acţionări

Medie Tensiune
 • Staţii de transformare
 • Staţii de distribuţie
 • Acţionări
Automatizări
 • Instrumentaţie
 • Dezvoltare software,
 • Proiectare hardware
 • Reţele de comunicaţie industrială
 • Semnalizări feroviare
Curenţi slabi
 • Anti-efracţie şi control acces
 • Televiziune cu circuit închis
 • Interfonie & video-interfonie
 • Detecţie şi stingere de incendii
 • Sonorizare
 • BMS

Industrii:

Auto

Ciment & Materiale de construcţii

Infrastructură clădiri

Transporturi căi ferate

Alte industrii

ELECTRIC v2

Joasă Tensiune

Structuri metalice

Echipamente de proces

Piping

Structuri metalice

Echipamente de proces

Piping

MedieTensiune

Structuri metalice

Echipamente de proces

Piping

Structuri metalice

Echipamente de proces

Piping

Automatizari

Structuri metalice

Echipamente de proces

Piping

Structuri metalice

Echipamente de proces

Piping

Curenti Slabi

Structuri metalice

Echipamente de proces

Piping

Structuri metalice

Echipamente de proces

Piping

Industrii:

Auto

Ciment & Materiale de construcţii

Infrastructură clădiri

Transporturi căi ferate

Alte industrii

Alte industrii

SERVICII

 1. Studii de fezabilitate şi audit
2. Proiectare
3. Fabricatie
4. Montaj
5. Punere în funcţiune
6. Mentenanţă

DOMENII DE ACTIVITATE

De-a lungul timpului ne-am extins expertiza pentru a satisface nevoile clienţilor nostri.

MECANIC

Structuri metalice

HVAC

Integrare roboti

Echipamente de proces

Stingere incendii

Infrastructura feroviara

Piping

E-house

ELECTRIC

Joasă Tensiune

 • Distribuţie
 • Grupuri electrogene
 • UPS
 • Iluminat
 • Tablouri electrice
 • Acţionări

Medie Tensiune

 • Staţii de transformare
 • Staţii de distribuţie
 • Acţionări

Automatizări

 • Instrumentaţie
 • Dezvoltare software,
 • Proiectare hardware
 • Reţele de comunicaţie industrială
 • Semnalizări feroviare

Curenţi slabi

 • Anti-efracţie şi control acces
 • Televiziune cu circuit închis
 • Interfonie & video-interfonie
 • Detecţie şi stingere de incendii
 • Sonorizare
 • BMS

INSTALAŢII

Piping

 • Inox
 • Oţel-carbon
 • PVC
 • PPR

HVAC

 • Distribuţie
 • Echipamente
 • BMS

Stingere incendii

 • Sprinklere
 • Drencere
 • Hidranţi
 • Stingere cu gaz inert
 • ACS
 • Staţii de pompare
 • Rezervoare de apă
Industrii: Infrastructură clădiri, Auto, Ciment & Materiale de constructii, Transporturi căi ferate, Alte industrii,
Energie, Naval

INTEGRARE DE SISTEME ROBOTICE INDUSTRIALE

 • Proiecte la cheie
 • Studii de fezabilitate
 • Prototipare
 • Proiectare mecanică şi electrică
 • Instalare mecanică şi electrică
 • Programare
 • Punere in funcţiune
 • Servicii de mentenanţă
 • Servicii de optimizare proces

INTEGRARE ROBOŢI COLABORATIVI

 • Programare orientată către o modificare facilă a producției.
 • Grippere colaborative adaptate pentru fiecare proiect.
 • Sistem vision (pick by camera)  dedicat roboților colaborativi.
 • Sisteme de alimentare cu piese adaptate pe proiect.
 • Postament mobil ce facilitează schimbarea cu ușurinta a postului de lucru al robotului.
Industrii: Auto, Electronică, Alimentară, Plastică, Textilă, Farmaceutică, Sticlei etc.

E-HOUSE – produs la cheie

Proiectare

 • Container
 • Electrică
 • HVAC + Detecţie foc şi gaze
 • Stingere incendiu
 • Reţele/ sisteme

Achiziţii

 • Materii prime
 • Componente
 • Echipamente

Fabricaţie tablouri electrice

 • Tablouri joasă tensiune
 • MCC
 • System şi marshalling
 • Auxiliare şi sisteme dedicate

Configurare sistem

 • Control-comandă
 • HVAC / Detecţie foc şi gaz / Stingere incendiu
 • Proces (DCS, ESD, FGS)

Fabricaţie container

 • Prelucrare mecanică foi de tablă şi profile
 • Sablare şi vopsire
 • Sudură sau prindere cu şuruburi

Servicii în site

 • Instalare şi conexiuni
 • FAT/ Punere în funcţiune
 • Formare pentru personalul utilizator
 • Asistenţă tehnică
 • Garanţie

Teste şi recepţie

 • Structură şi sudură
 • teste statice/ offline
 • teste funcţionale

Integrare

 • Utilităţi
 • Echipamente
 • Interconexiuni
Industrii: Industrie, Energie, Petrol & Gaze

PIEŢE DESERVITE

Transport feroviar şi urban

Catenară

 • Catenară căi ferate 25 kV AC
 • Linie Aeriană de Contact pentru Tramvai si Troleibuz
 • Sina a 3-a si Linie Aeriană de Contact pentru Metrou
 • Catenară retractabilă şi rigidă pentru depouri de mentenanţă

Instalaţii electrice de tracţiune

 • Substaţii electrice
 • Sisteme de energo-alimentare
 • Protecţia instalaţiilor

Semnalizări feroviare

 • Centralizări pentru calea ferata şi metrou
 • Semnalizări automate la trecerile la nivel
 • Bloc de Linie Automat

Telecomunicaţii feroviare

 • Informare călători (tabele electronice, sonorizare)
 • Telefonie feroviară
 • Reţele de fibră optică

Sisteme de alimentare cu joasă şi medie tensiune

 • Transformatoare şi conexiuni electrice în gări
 • Iluminat peroane şi gări
 • Invertoare
 • Grupuri electrogene

Infrastructură clădiri

Antrepriză generală

 • Management de Proiect
 • Proiectare
 • Execuţie
 • Mentenanţă

Design & Build

 • Proiectare
 • Certificat de Urbanism
 • Avize
 • Autorizaţie de Construire
 • Management de Proiect & Construction
 • Arhitectură

Instalaţii Electrice   

 • Distribuţie MT
 • Distribuţie JT
 • Grupuri electrogene
 • UPS
 • Iluminat

Încălzire, ventilaţie şi aer condiţionat

 • Instalaţii refrigerare industrială
 • Încălzire
 • Ventilaţie
 • Climatizare

Sisteme de Securitate

 • Antiefracţie
 • Control Acces
 • Telefonie cu circuit închis
 • Interfonie & videointerfonie
 • Detecţie & stingere incendii
 • Sonorizare
 • BMS

Infrastructură pentru Telecomunicaţii

Construire site-uri de Telecomunicaţii:

 • Proiectare
 • Achiziţii & Livrare
 • Branşament electric
 • Montaj piloni & sheltere
 • Montajul şi alinierea antenelor
 • Instalarea şi măsurarea feeder-ilor
 • Mentenanţă site

Conformare cu normele ISU Anti-incendiu

 •  Audit
 • Expertiză tehnică
 • Întocmire proiect
 • Execuţie
 • Mentenanţă

Automotive

MECANICE

Proiectare

 • Piping 2D şi modelare 3D;
 • Solutii robotizate;
 • Structuri metalice;
 • Componente pentru cabine;

Fabricaţie

 • Structuri metalice, doar pentru proces;
 • Teava proces si utilitati

Furnizare şi montaj de:

 • Structuri metalice, cabine, tuneluri, conveyoare
 • Roboţi;
 • Echipamente hidraulice,
 • Ţevi: inox, oţel şi plastic;

ELECTRICE

Proiectare

 • Automatizari & Electrică pentru conveioare:

(Power & Free | turn tables | Rollerbeds |EMS| Skillet)

Fabricaţie

 • Dulapuri electrice şi de automatizare;
 • Tablouri de câmp

Furnizare şi montaj de:

 • Cabluri şi trasee de cabluri, power control units, cabluri de comunicaţie;
 • Tablouri electrice şi echipamente;
 • Sisteme cu bara colectoare de forţă, sisteme de iluminat;
 • Instrumentaţie de câmp.

ENERGIE

Proiectare / Montaj / Punere în funcţiune

Joasă Tensiune

 • Tablouri de distribuţie
 • Grupuri electrogene
 • Distribuţie de curent continuu
 • Iluminat şi material pentru cablaj
 • Acţionări

Medie Tensiune

 • Staţii de transformare
 • Statii de distributie

Automatizări

 • Instrumentaţie proces
 • Dezvoltare software şi hardware
 • Retele de comunicatie industriala
 • Analize de proces

Substaţii electrice modulare (E-house)

Ciment şi materiale de construcţii

Proiecte la cheie:  

 • Proiectare completă (proces/mecanică, civilă şi structurală, electrică şi de automatizări)
 • Furnizare de echipamente de proces, structuri metalice, închideri, electrice si automatizari
 • Montajul echipamentelor mecanice, structuri, electrice şi de automatizare
 • Punere în funcţiune

Relocare capacitati de productie

Alte industrii

Realizăm lucrari de proiectare, montaj, relocare capacităţi de producţie si mentenanţa, pentru industriile următoare

Sticlă, Siderurgie, Petrochimie, Farmaceutică, Alimentară, Logistică, Petrol&Gaze, Naval

GESTIUNEA MARILOR PROIECTE

Proiectele de complexitate ridicată sunt în grija diviziilor IMSAT, care dispun de cei mai buni specialiști.
Pe baza unui know-how industrial construit în decenii, IMSAT a definit o metodologie de lucru comună tuturor managerilor noștri de proiect. Această metodologie, dezvoltată în concordanță cu standardele contemporane în management de proiect, ne permite să optimizăm aspectele operaționale și să „vorbim aceeași limbă” cu fiecare dintre clienții noștri: la propriu și la figurat! Monitorizarea atentă a proiectului, pas cu pas, asigură complianța continuă, de la planificare și pregătirea instrumentelor de lucru până dincolo de punerea în funcțiune

REALIZĂRILE NOASTRE

Know-how-ul nostru în imagini

Constructii cladiri / Spitale – Asociatia „Daruieste Viata” – Bucuresti, Romania – Spitalul Modular Elias 1 – Proiectarea si montajul structurii metalice, instalatii electrice (JT), curenti slabi, HVAC, sanitare

Constructii cladiri / Spitale – Asociatia „Daruieste Viata” – Bucuresti, Romania – Spitalul Modular Elias 1 – Proiectarea si montajul structurii metalice, instalatii electrice (JT), curenti slabi, HVAC, sanitare

Infrastructura cladiri/ Spitale – Spitalul de oncologie pedriatica Marie Curie, Bucuresti, Romania – Proiectare instalatii electrice, curenti slabi, HVAC, detectie si stingere incendiu

Infrastructura cladiri/ Spitale – Spitalul de oncologie pedriatica Marie Curie, Bucuresti, Romania – Proiectare instalatii electrice, curenti slabi, HVAC, detectie si stingere incendiu

Maritim/ Santier naval – Celebrity APEX, St. Nazaire, Franta – echiparea navelor de croaziera cu instalatii electrice, HVAC si teava

Maritim/ Santier naval – Celebrity APEX, St. Nazaire, Franta – echiparea navelor de croaziera cu instalatii electrice, HVAC si teava

Industrie – Makita Branesti, Romania – Instalatii electrice MT si BT pentru hala de productie

Industrie – Makita Branesti, Romania – Instalatii electrice MT si BT pentru hala de productie

Industrie/ Materiale de constructii – Isover Ploiesti, România, modernizare hala productie vata minerala, instalații electrice, HVAC, stingere incendii

Industrie/ Materiale de constructii – Isover Ploiesti, România, modernizare hala productie vata minerala, instalații electrice, HVAC, stingere incendii

Infrastructura cladiri/ Cladiri de birouri -Turnul BRD – Bucuresti Romania, modernizare sistem HVAC

Infrastructura cladiri/ Cladiri de birouri -Turnul BRD – Bucuresti Romania, modernizare sistem HVAC

Infrastructura cladiri/ Parcuri logistice – CTP Romania – instalatii electrice interioare si exterioare – 124.000 mp

Infrastructura cladiri/ Parcuri logistice – CTP Romania – instalatii electrice interioare si exterioare – 124.000 mp

Energie/ Ehouse – CTCI Malaezia

Energie/ Ehouse – CTCI Malaezia

Industrie/ Celuloza si hartie – DunaPack Bolintin Deal, Romania – curenti tari, curenti slabi, stingere incendiu cu gaze speciale, BMS

Industrie/ Celuloza si hartie – DunaPack Bolintin Deal, Romania – curenti tari, curenti slabi, stingere incendiu cu gaze speciale, BMS

Infrastructura transport/ Cale ferata – Reabilitare tronson Coslariu-Vintu de Jos, Romania, Linie de contact, energoalimentare, telecomunicatii, semnalizari

Infrastructura transport/ Cale ferata – Reabilitare tronson Coslariu-Vintu de Jos, Romania, Linie de contact, energoalimentare, telecomunicatii, semnalizari

Industrie/ Ciment – Lafarge Mbeya, Tanzania – proiectare si montaj mecanic, instalatie electrica si de automatizare

Industrie/ Ciment – Lafarge Mbeya, Tanzania – proiectare si montaj mecanic, instalatie electrica si de automatizare

Petrol si gaze/ Platforme marine – Eiffage, Nigeria – instalatii electrice si instrumentatie

Petrol si gaze/ Platforme marine – Eiffage, Nigeria – instalatii electrice si instrumentatie

Petrol si gaze/ Platformă marina – AGMN Anguille Gabon – instalatii electrice si instrumentatie

Petrol si gaze/ Platformă marina – AGMN Anguille Gabon – instalatii electrice si instrumentatie

Energie/ Termocentrale – CET II Craiova, Romania – Instalatii electrice pentru grupurile 1&2

Energie/ Termocentrale – CET II Craiova, Romania – Instalatii electrice pentru grupurile 1&2

Petrol si gaze/ Rafinarii – DGO5 TOTAL RN, Le Havre, Franta- electrice si instrumentatie

Petrol si gaze/ Rafinarii – DGO5 TOTAL RN, Le Havre, Franta- electrice si instrumentatie

Industrie/ Materiale de constructii – Siniat Turceni, Romania – instalatii electrice, curenti slabi, stingere incendii

Industrie/ Materiale de constructii – Siniat Turceni, Romania – instalatii electrice, curenti slabi, stingere incendii

Energie/ Energie eoliana – Substatie offshore Deutsche Bucht, Vlissingen, Olanda – instalatii electrice

Energie/ Energie eoliana – Substatie offshore Deutsche Bucht, Vlissingen, Olanda – instalatii electrice

Industrie/ Celuloza si hartie – Horizon Pulp & Paper Kehra, Estonia – montaj mecanic

Industrie/ Celuloza si hartie – Horizon Pulp & Paper Kehra, Estonia – montaj mecanic

Industrie/ Materiale de constructii – Vikan Kross OCH Asfalt AB, Suedia – staţie concasare, montaj mecanic

Industrie/ Materiale de constructii – Vikan Kross OCH Asfalt AB, Suedia – staţie concasare, montaj mecanic

Industrie/ Ciment – LafargeHolcim – Ashaka, Nigeria – inginerie si montaj mecanic

Industrie/ Ciment – LafargeHolcim – Ashaka, Nigeria – inginerie si montaj mecanic

Industrie/ Ciment – LafargeHolcim Rezina, R. Moldova – inginerie si montaj mecanic

Industrie/ Ciment – LafargeHolcim Rezina, R. Moldova – inginerie si montaj mecanic

Industrie/ ciment – Ciments de Bourbon (Holcim), Reunion – inginerie si montaj mecanic

Industrie/ ciment – Ciments de Bourbon (Holcim), Reunion – inginerie si montaj mecanic

LafargeHolcim – fabrica noua de ciment Volsk – Rusia, inginerie si montaj mecanic, proces

LafargeHolcim – fabrica noua de ciment Volsk – Rusia, inginerie si montaj mecanic, proces

Industrie/ Ciment – CRH Medgidia, România – inginerie si montaj mecanic

Industrie/ Ciment – CRH Medgidia, România – inginerie si montaj mecanic

Industrie/ Ciment – Lafarge Holcim Port la Nouvelle, Franta – atelier maruntire deseuri solide, inginerie si montaj mecanic

Industrie/ Ciment – Lafarge Holcim Port la Nouvelle, Franta – atelier maruntire deseuri solide, inginerie si montaj mecanic

Industrie/ Ciment – ECOCEM Dunkerque, Franta – atelier macinare, inginerie si montaj mecanic

Industrie/ Ciment – ECOCEM Dunkerque, Franta – atelier macinare, inginerie si montaj mecanic

Industrie/ Materiale de constructii – Cariera Sandvik – Vensat, Franta – montaj mecanic

Industrie/ Materiale de constructii – Cariera Sandvik – Vensat, Franta – montaj mecanic

Industrie/ Ciment – BMIC Assiut, Egipt – conversie combustibil solid, inginerie si montaj mecanic

Industrie/ Ciment – BMIC Assiut, Egipt – conversie combustibil solid, inginerie si montaj mecanic

Industrie/ Ciment – Lafarge Africa PLC Ewekoro, Nigeria – conversie combustibil solid, inginerie si montaj mecanic

Industrie/ Ciment – Lafarge Africa PLC Ewekoro, Nigeria – conversie combustibil solid, inginerie si montaj mecanic

Industrie/ Ciment – LafargeHolcim Obourg, Belgia – inginerie si montaj mecanic

Industrie/ Ciment – LafargeHolcim Obourg, Belgia – inginerie si montaj mecanic