Platformă marină OFQ pentru OFON2 – Eiffage, Nigeria, 2012-2013

Această platformă marină este parte a dezvoltării câmpului petrolier OFON2 din Nigeria.

Client Final : TOTAL Nigeria Ltd.
Antreprenor General: EIFFAGE
Subcontractor rang 1: SNEF
Subcontractor rang 2: IMSAT
Șantier construcție:  Fos sur Mer, Franța
Montaj mecanic: EIFFAGE
Montaj electric: SNEF și IMSAT

Lucrări executate:

– Montajul traseelor de cabluri pentru instalații electrice și instrumentație;
– Montajul echipamentelor electric și de instrumentație;
– Montajul panourilor;
– Sudarea structurii platformei
– Fabricarea suporturilor pentru traseele de cabluri și echipamente electrice și de instrumentație
– Montajul și conexiunile cablurilor
– Montajul sistemelor de împământare;
– Montajul țevilor și țevilor de impuls pentru instrumentație

Cifre cheie

DESCRIERE U.M. Cant.
* Trasee cabluri inox m 8.066
* Pozare cabluri m 65.325
* Conexiuni cabluri buc. 1.669
* Echipamente instrumentație buc. 525
* Corpuri de iluminat buc. 1141
* Sistem de comunicații buc 6
* Echipamente electrice buc 426

 

Alte proiecte