Instalație de desulfurare gaze de ardere pentru grupurile 1&2 ale CET II, Craiova, România, 2014-2015

Lucrări executate:

Proiectarea, fabricarea, montajul și punerea în funcțiune a părții electrice a instalației de desulfurare: 

 • Transformator de putere cu ulei 12/16MVA 15.75/6kV
 • Sistem Busbar 15.75kV
 • Celule de medie tensiune –ABB
 • Transformatoe de putere de tip uscat, cu rășină 1600kVA, 6/0.4kV
 • Celule joasă tensiune Schneider
 • Sistem de monitorizare, diagnoză și protecție a transformatoarelor de putere 
 • Sistem de curent continuu și baterii de acumulatoare 
 • Sistem UPS 230VAC
 • cabluri MT, JT, comandă
 • Trasee de cabluri 
 • Sistem de iluminat și prize
 • Sistem de paratrăsnet și sistem secundar de împământare 
 • Sisteme de comunicații 
 • Sistem de detecție și de stingere de incendiu 
 • Sistem de HVAC

Alte proiecte