Procedura de plata a compensatiilor pentru rotunjirea in minus

Definiţii şi interpretare În cuprinsul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos vor avea următoarele înţelesuri: ”Acţiuni consolidate” înseamnă acţiunile emise de către IMSAT S.A. având valoarea nominală de 500 lei/acțiune ca efect al Consolidării;...

Consolidare valoare nominala actiuni IMSAT

HOTARAREA AGEA 08.05.2017 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC IMSAT SA   Adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii IMSAT SA cu sediul in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, corp B, et. 3, sector 6, inmatriculata sub nr. J 40/1015/1991...