Proiectant si Integrator de solutii industriale complexe

Companie cu activitate in domeniul instalatiilor electrice, procesului industrial, instalatiilor si echipamentelor mecanice, instalatiilor feroviare si pentru transport urban, echipamentelor electrice containerizate, instalatiilor pentru industria auto

Proiectant și Integrator de solutii industriale complexe

Companie cu activitate in domeniul instalatiilor electrice, procesului industrial, instalatiilor si echipamentelor mecanice, instalatiilor feroviare si pentru transport urban, echipamentelor electrice containerizate, instalatiilor pentru industria auto

Proiectant si Integrator de soluții industriale complexe

Companie cu activitate in domeniul instalatiilor electrice, procesului industrial, instalatiilor si echipamentelor mecanice, instalatiilor feroviare si pentru transport urban, echipamentelor electrice containerizate, instalatiilor pentru industria auto

POLITICA SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT

Strategia IMSAT SA are in vedere asigurarea avantajului competitiv pe piata si dezvoltarea pe termen lung a succesului, prin castigarea aprecierii si loialitatii clientilor ca partener de incredere.

Elementele cheie ale strategiei se bazeaza pe angajamentul ferm privind indeplinirea cerintelor si asteptarilor clientilor, respectarea cerintelor legale si indeplinirea obiectivelor asumate in conditii de securitate – considerata indicator global al performantei.

Prin integrarea managementului calitatii cu sistemele referitoare la mediu, sanatatea si securitatea muncii si responsabilitate sociala, monitorizam aspectele de mediu, contribuind la prevenirea poluarii si la promovarea principiilor dezvoltarii durabile, tinem sub control riscurile privind securitatea si sanatatea ocupationala in scopul asigurarii starii de bine la locul de munca pentru toti angajatii si subcontractantii, avand la baza respectarea drepturilor fundamentale ale omului cuprinse in reglementarile internationale in domeniu.

Totodata ne declaram disponibilitatea pentru dezvoltarea si imbunatatirea continua a eficacitatii Sistemului de Management Integrat, adaptat contextului organizatiei, proceselor, activitatilor si riscurilor asociate.

Politica IMSAT SA in domeniul calitatii, mediului, securitatii si sanatatii in munca, responsabilitatii sociale este aliniata Politicii Grupului SNEF, fiind focalizata pe urmatoarele directii de actiune si obiective strategice:

  • Satisfacerea cerintelor clientilor si altor parti interesate prin anticiparea, indeplinirea si depasirea necesitatilor si asteptarilor acestora;
  • Conducerea afacerii cu corectitudine, onestitate, integritate, in deplina legalitate si respect acordat tuturor partilor interesate pentru a obtine un succes durabil;
  • Evaluarea corecta si cu responsabilitate a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala a angajatilor si subcontractantilor, astfel incat sa atingem obiectivul principal “Zero accidente”;
  • Pretuirea fiecarui angajat , lucrul in echipa, prevenirea discriminarii de orice fel, a practicilor disciplinare si a comportamentului abuziv precum si asigurarea libertatii de negociere colectiva si de asociere a angajatilor;
  • Reducerea consumurilor de combustibil, energie, apa si alte resurse, practici responsabile pentru recuperarea, refolosirea /eliminarea deseurilor si prevenirea poluarii mediului inconjurator, prin masuri tehnice si organizatorice adecvate;
  • Incurajarea furnizorilor si subcontractantilor sa adopte standardele referitoare la managementul calitatii, mediului, securitatii si sanatatii ocupationale, responsabilitatii sociale si sa dezvolte programe menite sa asigure dezvoltarea durabila a societatii.

In calitate de Director General, ma angajez sa aloc resursele necesare mentinerii, dezvoltarii si imbunatatirii continue a Sistemului de Management Integrat in conformitate cu cerintele standardelor internationale de referinta ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 si SA 8000, cu reglementarile legale in domeniu, precum si cu alte reglementari la care am subscris – stabilind prezenta Declaratie, asigurandu-ma ca este comunicata, inteleasa si aplicata de toti angajatii, fiind disponibila si celorlalte parti interesate prin intermediul site-ului www.imsat.ro .

31 Ianuarie 2018
Director General,
Ligia IONESCU

UL ISO 9001:2008
TUV ISO 9001:2015
RINA OHSAS 18001:2007
RINA ISO 14001:2015

SA 8000:2014

ISO 9001:2015

OHSAS 18001:2007

ISO 14001:2015

DECLARATIE PRIVIND RESPONSABILITATEA SOCIALA SI ANGAJAMENTUL PENTRU O DEZVOLTARE DURABILA

IMSAT SA – filiala din Romania a Grupului francez SNEF – isi asuma angajamentul ferm pentru dezvoltare echitabila, viabila si durabila, urmarind permanent sa armonizeze logica economica, respectul pentru fiintele umane si protectia mediului.

Pentru a pune in aplicare aceasta abordare, am ales sa ne conformam cerintelor standardului international SA 8000:2014 in cadrul Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu – Securitate si Sanatate Ocupationala – Responsabilitate Sociala, in virtutea urmatoarelor principii:

1. Drepturile omului

Societatile Grupului SNEF promoveaza si respecta protectia dreptului international referitor la drepturile omului, asa cum sunt acestea definite in Declaratia Universala a Drepturilor Omului.

2. Standardele de munca

2.1. Munca prestata de copii

IMSAT SA intelege sa nu utilizeze munca persoanelor inainte de varsta minima ceruta in baza legilor nationale si Conventiilor OIM nr. 138 si 182, intelegandu-se ca  va lua in considerare varsta cea mai mare din aceste referinte. Adoptarea acestei politici de catre furnizori si subcontractanti constituie un criteriu de selectie.

2.2. Munca fortata sau obligatorie

IMSAT SA condamna si interzice utilizarea muncii fortate sau obligatorii, inclusiv munca detinutilor, asa cum sunt definite in Conventiile  Organizatiei Internationale a Muncii (OIM) nr. 29 si 105. Adoptarea acestei politici de catre furnizori si subcontractanti este un criteriu in selectia acestora.

2.3. Sanatate si securitate

Imbunatatirea sanatatii, sigurantei si conditiilor de munca ale angajatilor constituie un obiectiv prioritar pentru IMSAT SA.

Politica de securitate a persoanelor si instalatiilor din cadrul Grupului SNEF se bazeaza pe o abordare simpla si pragmatica : informare, responsabilizare si prevenire. Aceasta se sprijina pe mai multe convingeri: nivelul profesionalismului induce performanta in domeniu, preventia este o cultura dezvoltata si permanentizata de toti si fiecare dintre noi, accidentele pot fi evitate de toti si fiecare dintre noi.

IMSAT SA se angajeaza sa urmeze aceasta politica implementand programe si planuri de actiune eficace de prevenire a potentialelor incidente si accidente de munca sau a bolilor profesionale.

2.4. Libertate de asociere si drept la negociere colectiva

IMSAT SA recunoaste dreptul angajatilor si angajatorilor de a infiinta, a se inscrie si de a constitui organizatii dupa cum doresc fara nici o autorizare anterioara, precum si dreptul de a negocia colectiv, liber si independent, conform Conventiei OIM nr. 98.

IMSAT SA isi reafirma angajamentul pentru respectarea libertatii sindicale, referitor la aderare si raspundere sindicala, conform principiilor stabilite de Conventia OIM nr. 87.

2.5. Discriminare

Toate societatile Grupului SNEF asigura egalitatea in ce priveste accesul la munca, remunerare, instruire sau dezvoltarea carierei, indiferent de rasa, nationalitate, origine, casta, religie, gen, varsta, apartenenta politica sau sindicala, origine sociala, orientare sexuala, varsta sau orice conditii care pot conduce la discriminare, conform Conventiei OIM nr. 111. Aceasta politica trebuie sa contribuie la diversitatea umana si culturala in diversele entitati ale Grupului.

IMSAT SA actioneaza de asemenea in favoarea persoanelor defavorizate, facilitand accesul la locuri de munca pentru persoane dezavantajate si integrandu-le in societate.

2.6. Practici disciplinare

IMSAT SA trateaza intreg personalul cu demnitate si respect, nu se practica sau tolereaza utilizarea pedepsei corporale, coercitiei mentale sau psihice ori abuzarea verbala a angajatilor. Nu este permis tratamentul brutal sau inuman.

2.7. Programul de lucru

Conform Conventiei OIM nr. 14, IMSAT SA respecta legislatia aplicabila, Contractul colectiv de munca si standardele industriale referitoare la programul de lucru, pauzele si sarbatorile legale. Se garanteaza angajatilor o perioada de odihna cuprinzand cel putin o zi libera la fiecare sase zile consecutive de munca.

Conform Contractului Colectiv de Munca, dreptul la un concediu anual platit este efectiv acordat angajatilor, iar orele suplimentare sunt efectuate in mod voluntar si nu depasesc 12 ore pe saptamana.

2.8. Salarizare

IMSAT SA recunoaste principiul unei remunerari corecte a muncii conform prescriptiilor Conventiei OIM nr. 100 referitor la remuneratie egala pentru munca de valoare egala, respectand reglementarile nationale privind salariul minim si dreptul angajatilor la un salariu de subzistenta.

Salariile si structura beneficiilor precum si retribuirea orelor suplimentare sunt reglementate prin Contractul colectiv de munca.

  1. Mediul

IMSAT SA a implementat un sistem de management al mediului conform ISO 9001:2015, care impune mai multa responsabilitate in ce priveste protectia mediului,  reducerea consumurilor de combustibil, energie, apa si alte resurse,  practici eficace pentru recuperarea si reutilizarea /eliminarea deseurilor, prevenirea poluarii si asigura respectarea in permanenta a cerintelor legale si  reglementate aplicabile.

  1. Angajamentul furnizorilor si subcontractantilor

IMSAT SA isi informeaza furnizorii si subcontractantii  despre continutul prezentei Declaratii si ii invita sa ia in considerare oportunitatea de a o adopta.

De asemenea, incurajeaza introducerea si punerea in aplicare in organizatiile acestora a standardelor internationale referitoare la managementul  mediului, sanatatii si securitatii ocupationale, responsabilitatii  sociale si altele echivalente , pentru a dezvolta programe cu scopul asigurarii unei dezvoltari durabile a societatii.

Adoptarea efectiva a acestor principii constituie un fundament favorabil pentru relatii de colaborare si parteneriat pe termen lung.

In calitate de  Director General, ma angajez sa aloc toate resursele necesare pentru a pastra, dezvolta si imbunatati in permanenta aceasta politica, asigurandu-ma ca este comunicata,  inteleasa si aplicata de toti angajatii,  fiind totodata disponibila pentru partile interesate prin intermediul site-ului  www.imsat.ro.

Bucuresti, 31.01.2018

                                                                             Director General,

                                                                               Ligia IONESCU