Localizarea locului de muncă
Data anunţului
23/04/2021
Exportare fişier pdf
Position title
Senior Project Manager – domeniul nuclear
Candidatul ideal:

• Studii superioare tehnice absolvite
• Cursurile de management de proiect constituie un avantaj
• Cunostinte digitale: Microsoft Project Planning, Office – nivel avansat (word, xls, ppt), alte programe – in functie de proiect.
• Experienta de minim 5 ani in pozitii de conducere a unor echipe de executie
• Experienta de minim 7 ani de lucru in proiecte
• Experienta in proiectare constituie un avantaj
• Engleza – ca limba de lucru
• Franceza, germana constituie un avantaj
• Bun organizator
• Abilitatea de a relationa cu grupuri diverse
• Abilitati de planificare si previzionare solide
• Abilitati dovedite de leadership (stabileste directia, motiveaza si obtine angajamentul oamenilor)
• Capacitatea de a crea un climat de lucru stimulator pentru propria echipa si parteneri
• Bun comunicator (oral/scris, public/individual)
• Abilitatea de a relationa cu grupuri diverse de stakeholderi
• Intelegerea proceselor financiare de baza
• Integritate
• Orientare catre rezultat
• Bune abilitati de negociere
• Cunoasterea termenilor contractuali si comerciali

Descrierea jobului:

Coordoneaza implementarea mai multor proiecte sau a unor proiecte complexe si/sau de mari dimensiuni, cu scopul de a maximiza performanta economica, in conditii de legalitate, securitate in munca si satisfacere a cerintelor clientului. Urmareste aparitia unor noi oportunitati de afaceri cu clientii din perimetrul sau.

Principalele sarcini si reponsabilitati:

Operatiuni

• Este principalul responsabil de succesul proiectului pe care il conduce
• Monitorizeaza permanent progresul proiectului si executia bugetului
• Monitorizeaza permanent marja proiectului si ia masuri pentru maximizarea acesteia

Operatiuni specifice etapei de prospectare/identificare proiect:

• Identifica eventualele oportunitati de proiecte noi din perimetrul sau
• Tine legatura permanenta cu clientii din portofoliul sau pentru a sesiza noi oportunitati de afaceri
• Informeaza periodic clientii cu privire la noutatile din oferta Diviziei

Operatiuni specifice etapei de ofertare/contractare proiect

• Analizeaza fezabilitatea, propune si sustine intern proiecte noi
• Participa la elaborarea ofertei

• Operatiuni specifice etapei de lansare proiect:
• Realizeaza analiza stakeholderilor si propune planul de management al acestora
• Solicita echipei de ofertare toate informatiile despre proiectul castigat
• Aproba planul de organizare de santier
• Stabileste frecventa si continutul rapoartelor intermediare din partea echipei de proiect
• Intocmeste planul de implementare a proiectului (pe baza contractului) pentru intreaga durata a acestuia
• Colaboreaza cu Directia Logistica pentru identificarea si contractarea facilitatilor pentru angajatii din santier
• Transmite PM sau SS, dupa caz, planul de implementare si elementele relevante ale contractului
• Convoaca si organizeaza sedinta de KOM (Kick of meeting)
• Se asigura ca toate avizele necesare au fost obtinute
• Stabileste resursele necesare proiectului (umane, echipamente etc)
• Transmite directiilor partenere (Achizitii, Logistica, HR) necesarul de resurse si planificarea in timp a acestora
• Studiaza bune practici si stabileste instrumente pentru executia si coordonarea proiectului
• Negociaza alocarea resurselor cu toate partile interesate
• Stabileste echipa de proiect si o valideaza cu EPM/directorul de divizie
• Organizeaza KOM cu echipa de proiect si deleaga sarcinile si responsabilitatile specifice

• Operatiuni specifice etapei de executie proiect:
• Revizuieste planul de implementare a proiectului, in functie de evolutia acestuia
• Asigura sau supervizeaza, dupa caz, livrarea la timp, conforma si cu costuri minime a proiectului
• Verifica rapoartele saptamanale de activitate
• Verifica planificarea resurselor si activitatilor pe termen scurt (1-3 saptamani)
• Valideaza raportul saptamanal privind stadiul avansului fizic al lucrarii
• Este responsabil de cash flow-ul proiectelor din perimetrul sau
• Comanda catre departamentul de achizitii EIP necesar, pe baza cererii Sefului de Santier
• Initiaza si valideaza achizitiile din cadrul proiectului
• Verifica si valideaza graficul de executie a lucrarilor
• Realoca dinamic responsabilitatile fiecarui membru in cadrul proiectului
• Verifica pontajele intocmite de catre Seful de Santier
• Solicita PM si SS rapoarte cu privire la performanta HSE si evalueaza indicatorii
• Analizeaza si valideaza orice alte rapoarte necesare in proiect
• Conduce procesul de identificare a problemelor si a riscurilor si de luare a masurilor corective
• Intocmeste sau verifica intocmirea fisierului de achizii, impreuna cu PM, Divizia de achizitii, si il actualizeaza lunar/periodic
• Propune ajustarea bugetului proiectului, in functie de evolutia acestuia
• Intocmeste lunar previziunea financiara a proiectului si o prezinta spre validare superiorului
• Verifica periodic calitatea executiei
• Gestioneaza relatia proiectului cu toate departamentele suport, asigurandu-se ca resursele necesare sunt livrate la timp si de calitatea ceruta
• Elaboreaza si livreaza rapoarte de progres, propuneri, specificatii si prezentari
• Valideaza situatiile de lucrari ale subcontractorilor primite de la Seful de Santier

 

Beneficii

Se ofera un salariu atractiv, mediu de lucru placut si profesionist, expunere internationala, pachet de servicii medicale la o clinica privata, asigurare de viata, etc.

Numai candidatii selectati vor fi contactati.

Close modal window

Position: Senior Project Manager – domeniul nuclear

Vă mulțumim că ați depus cererea. Vă vom contacta în curând!