Localizarea locului de muncă
Data anunţului
25/05/2021
Exportare fişier pdf
Poziţia
Manager de proiect – proiecte EPC
Candidatul ideal
 • Studii superioare tehnice absolvite
 • Cursuri de management de proiect si cunoasterea unui software specific managementului de proiect
 • Minim 7 ani in pozitii de conducere a unor proiecte complexe (inginerie, aprovizionare, montaj, punere in functiune), preferabil din partea furnizorului de servicii
 • Experienta de lucru in proiecte de executie si proiectare in industria cimentului reprezinta un avantaj
 • Engleza – ca limba de lucru
 • Franceza, germana constituie un avantaj
 • Operare PC: Word, Excel, Power Point, alte programe – in functie de proiect.
 • Bun organizator
 • Abilitatea de a relationa cu grupuri diverse
 • Abilitati de planificare si previzionare solide
 • Abilitati dovedite de leadership (stabileste directia, motiveaza si obtine angajamentul oamenilor)
 • Capacitatea de a crea un climat de lucru stimulator pentru propria echipa si parteneri
 • Experienta de lucru in proiecte din afara tarii
 • Bun comunicator (oral/scris, public/individual)
 • Spirit antreprenorial intr-un cadru prestabilit
 • Integritate si orientare catre rezultat
 • Notiuni financiare de baza
Descrierea jobului

Misiunea postului:

 • Conduce implementarea proiectului, cu scopul de a-l livra in buget, la timp si la calitatea specificata, urmarind maximizarea marjei, in conditii de legalitate, securitate in munca si satisfacere a cerintelor clientului. Semnaleaza eventuale oportunitati de afaceri aparute in legatura cu clientul respectiv.
 • Raporteaza Directorului de Divizie.
 • Coordoneaza direct sefii de santier din subordine, conform organigramei Diviziei si a proiectului.
 • Colaboreaza cu celelalte divizii si cu departamentele functionale.
 • Reprezinta IMSAT in relatiile cu clientii si furnizorii, in limita mandatului incredintat.

 

Responsabilitati:

1, Sanatatea si securitatea in munca

 

 • Este responsabil pentru respectarea permanenta, in cadrul proiectelor si echipelor pe care le coordoneaza, a Politicii de Sanatate si Securitate in Munca a IMSAT.
 • Asigura, in perimetrul sau, respectarea si aplicarea prevederilor si cerintelor Legii 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca, in mod special obligatiile prevazute la Art. 22-23
 • Promoveaza permanent un comportament pro-activ si responsabil al tuturor angajatilor din perimetrul sau in orice aspecte legate de Sanatatea si Securitatea in Munca.
 • Colecteaza informatii despre istoricul de H&S (sanatate si siguranta in munca) al potentialilor contractori pentru proiecte
 • Se asigura ca toti contractorii selectati respecta politica si regulile de H&S in conformitate cu standardele IMSAT
 • Comunica Sefului de Santier (SS) regulile de SSM aplicabile
 • Transmite SS contractele/conventiile SSM incheiate cu clientul si contractorii
 • Valideaza planul SSM al santierului
 • Include (se asigura ca au fost incluse) in oferta principiile generale de SSM/SU/mediu ale IMSAT.

 

 1. Operatiuni

 

 • Este principalul responsabil de succesul proiectului pe care il conduce
 • Monitorizeaza permanent progresul proiectului si executia bugetului
 • Monitorizeaza permanent marja proiectului si ia masuri pentru maximizarea acesteia
 • Raspunde de integrarea noilor angajati din echipele pe care le coordoneaza

 

 1. a) Operatiuni specifice etapei de prospectare/identificare proiect
 • Tine legatura cu clientul pentru a identifica eventuale lucrari suplimentare sau noi oportunitati de proiecte
 • In cazul aparitiei acestora, le transmite superiorului direct
 • Propune intern proiecte noi
 • Poate participa la elaborarea ofertei

 

 1. b) Operatiuni specifice etapei de lansare proiect
 • Realizeaza analiza stakeholderilor si propune planul de management al acestora
 • Solicita echipei de ofertare toate informatiile despre proiectul castigat
 • Verifica si aproba planul de organizare de santier
 • Stabileste frecventa si continutul rapoartelor intermediare din partea echipei de proiect
 • Intocmeste planul de implementare a proiectului (pe baza contractului) pentru intreaga durata a acestuia
 • Colaboreaza cu Directia Logistica pentru identificarea si contractarea facilitatilor pentru angajatii din santier
 • Transmite Sefului de Santier planul de implementare si elementele relevante ale contractului
 • Convoaca si organizeaza sedinta de KOM (Kick of meeting)
 • Se asigura ca toate avizele necesare au fost obtinute
 • Stabileste resursele necesare proiectului (umane, echipamente etc)
 • Transmite directiilor partenere (Achizitii, Logistica, HR) necesarul de resurse si planificarea in timp a acestora
 • Studiaza bune practici si stabileste instrumente pentru executia si coordonarea proiectului
 • Negociaza alocarea resurselor cu toate partile interesate
 • Stabileste echipa de proiect si o valideaza cu Managerul de proiect executiv (EPM) sau senior (SPM) sau cu directorul de divizie
 • Organizeaza KOM cu echipa de proiect si deleaga sarcinile si responsabilitatile specifice

 

 1. c) Operatiuni specifice etapei de executie proiect
 • Revizuieste planul de implementare a proiectului, in functie de evolutia acestuia
 • Asigura livrarea la timp, conforma si cu costuri minime a proiectului
 • Verifica rapoartele zilnice de activitate
 • Aproba planificarea resurselor si activitatilor pe termen scurt(1-3 saptamani)
 • Valideaza raportul saptamanal privind stadiul avansului fizic al lucrarii
 • Este responsabil de cash flow-ul proiectului
 • Comanda catre departamentul de achizitii EIP necesar, pe baza cererii SS
 • Initiaza si valideaza achizitiile din cadrul proiectului
 • Verifica si valideaza graficul de executie a lucrarilor
 • Realoca dinamic responsabilitatile fiecarui membru in cadrul proiectului
 • Vizeaza pontajele intocmite de catre SS
 • Solicita SS rapoarte cu privire la performanta HSE si evalueaza indicatorii
 • Analizeaza si valideaza orice alte rapoarte necesare in proiect
 • Identifica problemele si riscurile si ia masuri corective
 • Intocmeste fisierul de achizii, impreuna cu Divizia de achizitii si il actualizeaza lunar/periodic
 • Propune ajustarea bugetului proiectului, in functie de evolutia acestuia
 • Intocmeste lunar previziunea financiara a proiectului si o prezinta spre validare superiorului
 • Verifica periodic calitatea executiei
 • Gestioneaza relatia proiectului cu toate departamentele suport, asigurandu-se ca resursele necesare sunt livrate la timp si de calitatea ceruta
 • Elaboreaza si livreaza rapoarte de progres, propuneri, specificatii si prezentari
 • Valideaza situatiile de lucrari ale subcontractorilor primite de la SS

 

 1. d) Operatiuni specifice etapei de receptie proiect
 • Intocmeste si pune la dispozitia Beneficiarului:
 • -Cartea tehnica a constructiei
 • -Garantii
 • Convoaca sedinta de retur de experienta dupa terminarea lucrarilor

 

 1. Relatia cu clientul
 • Tine permanent legatura cu clientul, pentru a identifica noi nevoi si oportunitati de proiecte
 • Clarifica, impreuna cu clientul, detalii care pot sprijini procesul de ofertare
 • Informeaza clientul cu privire la planul de implementare si conditiile preliminare pe care acesta trebuie sa le asigure
 • Participa la intalnirile periodice de analiza cu reprezentantii clientului
 • Propune intalniri de clarificare cu clientul si proiectantii, atunci cand este necesar
 • Mediaza cu clientul, atunci cand este cazul, situatiile de lucrari
 • Informeaza clientul la timp de toate problemele aparute pe parcursul proiectului
 • Asigura legatura cu reprezentantul clientului pentru semnarea receptiei finale
 • Managementul si dezvoltarea echipelor

 

 • Asigura buna desfasurare a procesului de management al performantei (stabilire de obiective individuale, evaluare, feedback permanent etc) pentru echipa de proiect
 • Stabileste, in colaborare cu cu managerii relevanti, nevoile de formare si dezvoltare ale SS, precum si a echipelor de executie din subordine
 • Asigura si incurajeaza, in cadrul proiectului, calitatea lucrului in echipa si colaborarea dintre angajati si echipe
 • Asigura, in perimetrul sau, un climat de lucru bazat pe valorile IMSAT, in care fiecare angajat sa isi poata exprima opiniile, sa contribuie activ la realizarea obiectivelor proiectului si sa-i fie recunoscuta contributia
 • Respecta si asigura respectarea de catre toti membrii echipei de proiect a valorilor si principiilor etice ale IMSAT/SNEF

Comunicare si raportare

 

In cadrul companiei

 

 • Comunica in permanenta cu SS asupra evolutiei lucrarilor
 • Asigura circulatia informatiei in cadrul proiectului si pentru alte departamente ale organizatiei, organizand periodic intalniri cu echipa de proiect si prezentand proiectul celorlalte departamente
 • Realizeaza transferul de informatii dintre departamentul de proiectare si echipele din santier
 • Este responsabil de mentinerea bunelor relatii cu toti interlocutorii din proiect
 • Comunica in permanenta cu echipa de proiect pentru a asigura respectarea planului

 

In afara companiei

 

 • Coordoneaza relatia cu terte parti (contractori, furnizori etc) in perimetrul proiectului
 • Mentine o relatie permanenta si directa cu clientul pentru a identifica noi nevoi si oportunitati de lucrari suplimentare si/sau proiecte
 • Garanteaza respectarea regulilor de comunicare si de imagine ale companiei in cadrul proiectului
 • Sistemul de Management Integrat
 • Asigura implementarea si aplicarea permanenta a Sistemului de Management Integrat (SSM, Calitate si Mediu) in perimetrul sau de activitate.
Oferta (bonusuri, beneficii)

Se ofera: mediu de lucru profesionist, salariu atractiv, al 13lea salariu, asigurare de viata, pachet de servicii medicale la o clinica privata, expunere internationala.

Numai candidatii selectati vor fi contactati.

Close modal window

Position: Manager de proiect – proiecte EPC

Vă mulțumim că ați depus cererea. Vă vom contacta în curând!