Localizarea locului de muncă
Data anunţului
15/02/2023
Exportare fişier pdf
Poziţia
Controlor Financiar
Candidatul ideal

• Studii superioare economice; cursuri post universitare de specializare de analiza financiara/ management financiar
• Minim 5 ani experienta in control proiecte, analiza financiara, activitate organizata pe proiecte
• Cunostinte operare PC: Word, Excel, softuri contabile
• Engleza sau/si franceza nivel avansat este cerinta eliminatorie, cunostintele de rusa/germana prezinta avantaj
• Capacitatea de a pune eficient în practica solutiile proprii si pe cele dispuse pentru desfasurarea în mod corespunzator a activitatilor, în scopul realizarii obiectivelor
• Capacitatea de a depasi obstacolele sau dificultatile intervenite în activitatea curenta, prin identificarea solutiilor adecvate de rezolvare si asumarea riscurilor identificate
• Capacitatea de a interpreta un volum mare de informatii, de a identifica si valorifica elementele comune, precum si pe cele noi si de a selecta aspectele esentiale pentru domeniul analizat
• Atitudine activa în solutionarea problemelor si realizarea obiectivelor prin identificarea unor moduri alternative de rezolvare a acestor probleme; inventivitate în gasirea unor cai de optimizare a activitatii; atitudine pozitiva fata de idei noi
• Capacitatea de a desfasura activitati pentru îndeplinirea atributiilor de serviciu fara a solicita coordonare, cu exceptia cazurilor în care activitatile implica luarea unor decizii care depasesc limitele de competenta

Descrierea jobului

Analizeaza din punct de vedere financiar documentele contractuale aferente ofertelor Diviziei sau in curs de perfectare de catre Divizie
Asigura suport responsabililor de ofertare la intocmirea cash-flow-uri pentru ofertele transmise spre aprobare
Raspunde de urmarirea financiara a proiectelor Diviziei
Asigura suport sefilor de proiect la intocmirea cash-flow-urilor proiectelor Diviziei

Gestionează din punct de vedere financiar contractele cu clientii Diviziei:

• Raspunde de solicitarea emiterii scrisorilor de garantie bancara si transmiterea acestora la clienti
• Intocmeste referatele de facturare si facturile externe si le transmite catre clienti
• Transmite Departamentului Contabilitate facturile emise insotite de documentele justificative (i.e. situatii lucrari acceptate de Client, copie contract/PO, liste de materiale, Packing list, documente transport, copii documente achizitii aferente etc.)
• In cazul proiectelor cu incasare prin acreditive / CAD , analizeaza draftul de acreditiv si propune eventuale modificari, colecteaza si transmite catre banca seturile de documente in timp util (intocmind documentele care sunt in sarcina sa)
• Pastreaza evidenta facturilor emise
• Pentru proiectele cu livrari de materiale derulate in strainatate, completeaza informatiile cu privire la vanzari in fisierul dedicat proiectului respectiv din folderul Circuit de materiale si supervizeaza completarea informatiilor necesare de catre colegii de la departamentele Achizitii si Logistica
• Se implica in recuperarea creantelor alaturi de sefii de proiect si Directorul Diviziei

Gestioneaza din punct de vedere financiar contractele cu furnizorii Diviziei:

• Arhiveaza scrisorile de garantie primite de la furnizori si pastreaza evidenta acestora
• Verifica facturile primite de la furnizori si existenta documentelor justificative
• Transmite Departamentului Contabilitate facturile primite de la furnizori si care nu corespund unor angajamente inregistrate anterior de achizitori, insotite de documentele justificative

Analizeaza si propune moduri de solutionare a blocajelor financiare aparute pe parcursul derularii proiectului
Transmite solicitari cu liste de plati furnizori catre Departamentul Contabilitate
Analizeaza incadrarea in costurile (directe/indirecte) aferente proiectelor gestionate

Realizeaza lucrarile specifice de inchidere a lunii din punct de vedere financiar pentru Divizie, printre care :
• Coordonarea din punct de vedere financiar a activitatii de analiza a proiectelor
• Completarea informatiilor specifice in Raportul lunar
• Intocmirea raportului Productie neterminata
• Repartizarea cheltuielilor din conturile de autovehicule aferente masinilor din Divizie

Participa la elaborarea si urmarirea bugetului de venituri si cheltuieli al Diviziei
Intocmeste diverse analize si rapoarte cerute de seful ierarhic superior
Indeplineste alte sarcini si activitati transmise de superiorul ierarhic, care au legatura cu realizarea obiectivelor Diviziei/Agentiei si cu postul ocupat

Oferta (bonusuri, beneficii)

Se ofera un pachet salarial atractiv, bonuri de masa, al 13lea salariu, mediu de lucru placut cu expunere internationala, pachet de servicii medicale la Regina Maria, asigurare de risc si accidente.

Numai candidatii selectati vor fi contactati.

Close modal window

Position: Controlor Financiar

Vă mulțumim că ați depus cererea. Vă vom contacta în curând!