DECLARATIE PRIVIND RESPONSABILITATEA SOCIALA SI ANGAJAMENTUL PENTRU O DEZVOLTARE DURABILA

IMSAT SA – filiala din Romania a Grupului francez SNEF – isi asuma angajamentul ferm pentru dezvoltare echitabila, viabila si durabila, urmarind permanent sa armonizeze logica economica, respectul pentru fiintele umane si protectia mediului.

Pentru a pune in aplicare aceasta abordare, am ales sa ne conformam cerintelor standardului international SA 8000:2014 in cadrul Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu – Securitate si Sanatate Ocupationala – Responsabilitate Sociala, in virtutea urmatoarelor principii:

1. Drepturile omului

Societatile Grupului SNEF promoveaza si respecta protectia dreptului international referitor la drepturile omului, asa cum sunt acestea definite in Declaratia Universala a Drepturilor Omului.

2. Standardele de munca

2.1. Munca prestata de copii

IMSAT SA intelege sa nu utilizeze munca persoanelor inainte de varsta minima ceruta in baza legilor nationale si Conventiilor OIM nr. 138 si 182, intelegandu-se ca  va lua in considerare varsta cea mai mare din aceste referinte. Adoptarea acestei politici de catre furnizori si subcontractanti constituie un criteriu de selectie.

2.2. Munca fortata sau obligatorie

IMSAT SA condamna si interzice utilizarea muncii fortate sau obligatorii, inclusiv munca detinutilor, asa cum sunt definite in Conventiile  Organizatiei Internationale a Muncii (OIM) nr. 29 si 105. Adoptarea acestei politici de catre furnizori si subcontractanti este un criteriu in selectia acestora.

2.3. Sanatate si securitate

Imbunatatirea sanatatii, sigurantei si conditiilor de munca ale angajatilor constituie un obiectiv prioritar pentru IMSAT SA.

Politica de securitate a persoanelor si instalatiilor din cadrul Grupului SNEF se bazeaza pe o abordare simpla si pragmatica : informare, responsabilizare si prevenire. Aceasta se sprijina pe mai multe convingeri: nivelul profesionalismului induce performanta in domeniu, preventia este o cultura dezvoltata si permanentizata de toti si fiecare dintre noi, accidentele pot fi evitate de toti si fiecare dintre noi.

IMSAT SA se angajeaza sa urmeze aceasta politica implementand programe si planuri de actiune eficace de prevenire a potentialelor incidente si accidente de munca sau a bolilor profesionale.

2.4. Libertate de asociere si drept la negociere colectiva

IMSAT SA recunoaste dreptul angajatilor si angajatorilor de a infiinta, a se inscrie si de a constitui organizatii dupa cum doresc fara nici o autorizare anterioara, precum si dreptul de a negocia colectiv, liber si independent, conform Conventiei OIM nr. 98.

IMSAT SA isi reafirma angajamentul pentru respectarea libertatii sindicale, referitor la aderare si raspundere sindicala, conform principiilor stabilite de Conventia OIM nr. 87.

2.5. Discriminare

Toate societatile Grupului SNEF asigura egalitatea in ce priveste accesul la munca, remunerare, instruire sau dezvoltarea carierei, indiferent de rasa, nationalitate, origine, casta, religie, gen, varsta, apartenenta politica sau sindicala, origine sociala, orientare sexuala, varsta sau orice conditii care pot conduce la discriminare, conform Conventiei OIM nr. 111. Aceasta politica trebuie sa contribuie la diversitatea umana si culturala in diversele entitati ale Grupului.

IMSAT SA actioneaza de asemenea in favoarea persoanelor defavorizate, facilitand accesul la locuri de munca pentru persoane dezavantajate si integrandu-le in societate.

2.6. Practici disciplinare

IMSAT SA trateaza intreg personalul cu demnitate si respect, nu se practica sau tolereaza utilizarea pedepsei corporale, coercitiei mentale sau psihice ori abuzarea verbala a angajatilor. Nu este permis tratamentul brutal sau inuman.

2.7. Programul de lucru

Conform Conventiei OIM nr. 14, IMSAT SA respecta legislatia aplicabila, Contractul colectiv de munca si standardele industriale referitoare la programul de lucru, pauzele si sarbatorile legale. Se garanteaza angajatilor o perioada de odihna cuprinzand cel putin o zi libera la fiecare sase zile consecutive de munca.

Conform Contractului Colectiv de Munca, dreptul la un concediu anual platit este efectiv acordat angajatilor, iar orele suplimentare sunt efectuate in mod voluntar si nu depasesc 12 ore pe saptamana.

2.8. Salarizare

IMSAT SA recunoaste principiul unei remunerari corecte a muncii conform prescriptiilor Conventiei OIM nr. 100 referitor la remuneratie egala pentru munca de valoare egala, respectand reglementarile nationale privind salariul minim si dreptul angajatilor la un salariu de subzistenta.

Salariile si structura beneficiilor precum si retribuirea orelor suplimentare sunt reglementate prin Contractul colectiv de munca.

  1. Mediul

IMSAT SA a implementat un sistem de management al mediului conform ISO 9001:2015, care impune mai multa responsabilitate in ce priveste protectia mediului,  reducerea consumurilor de combustibil, energie, apa si alte resurse,  practici eficace pentru recuperarea si reutilizarea /eliminarea deseurilor, prevenirea poluarii si asigura respectarea in permanenta a cerintelor legale si  reglementate aplicabile.

  1. Angajamentul furnizorilor si subcontractantilor

IMSAT SA isi informeaza furnizorii si subcontractantii  despre continutul prezentei Declaratii si ii invita sa ia in considerare oportunitatea de a o adopta.

De asemenea, incurajeaza introducerea si punerea in aplicare in organizatiile acestora a standardelor internationale referitoare la managementul  mediului, sanatatii si securitatii ocupationale, responsabilitatii  sociale si altele echivalente , pentru a dezvolta programe cu scopul asigurarii unei dezvoltari durabile a societatii.

Adoptarea efectiva a acestor principii constituie un fundament favorabil pentru relatii de colaborare si parteneriat pe termen lung.

In calitate de  Director General, ma angajez sa aloc toate resursele necesare pentru a pastra, dezvolta si imbunatati in permanenta aceasta politica, asigurandu-ma ca este comunicata,  inteleasa si aplicata de toti angajatii,  fiind totodata disponibila pentru partile interesate prin intermediul site-ului  www.imsat.ro.

Bucuresti, 31.01.2018

                                                                             Director General,

                                                                               Ligia IONESCU