Renovare Sala Elvira Popescu – Institutul Francez

Beneficiar: Institutul Francez

Lucrări: instalaţii electrice, încălzire, ventilaţie, aer condiţionat, instalaţii sanitare, hidranţi, detecţie incendii

Durata proiect: 3 luni