Rafinărie DGO5 – TOTAL RN – Le Havre, Franţa

Lucrările s-au desfăşurat pe platforma TOTAL RN şi au vizat noua instalaţie de desulfurare DGO5

Client Final: TOTAL

Antreprenor general: Technicas Reunidas

Subcontractor rang 1: SNEF

Subcontractor rang 2: IMSAT SA

Şantier:  Le Havre, Franţa

Montaj electric: SNEF şi  IMSAT SA

Perioada montaj mecanic:   10.10.2013 – 31.01.2014

Activităţi în sarcina IMSAT:

  • montaj trasee de cabluri pentru instalaţii electrice şi instrumentaţie;
  • montaj echipamente electrice şi de instrumentaţie;
  • montajul tablourilor;
  • montajul cablurilor;
  • conectarea cablurilor ;
  • realizarea sistemului de împământare;
  • montajul ţevilor şi ţevilor de impuls pentru instrumentaţie.

Alte proiecte similare