Platformă marină OFQ pentru OFON2 – Nigeria

Această platformă face parte din proiectul de dezvoltare a zonei OFON2 din Nigeria

Client Final: TOTAL Nigeria Ltd

Antreprenor general: EIFFAGE

Subcontractor rang 1: SNEF

Subcontractor rang 2: IMSAT SA

Şantier:  Fos sur Mer, Franţa

Montaj mecanic:  EIFFAGE

Montaj electric: SNEF şi  IMSAT SA

Perioada montaj mecanic:   01.08.2012 – 29.10.2013

Activităţi în sarcina IMSAT:

  • montaj trasee de cabluri pentru instalaţii electrice şi instrumentaţie;
  • montaj echipamente electrice şi de instrumentaţie;
  • montajul tablourilor;
  • sudarea structurii platformei
  • fabricarea suporturilor pentru traseele de cabluri şi echipamente electrice şi instrumentaţie
  • montajul cablurilor;
  • conectarea cablurilor ;
  • realizarea sistemului de împământare;
  • montajul ţevilor şi ţevilor de impuls pentru instrumentaţie şi sistemele hidraulice.