PETROGAL Sines, rafinărie – Portugalia – 2010-2011

Proiect: Reconversie a Rafinăriei GALP din Sines

Subcontractor al TCPI Portugalia

Zonele de lucru: Zona Hidrocracare (HRAC) şi Substaţia SS PT 51

Lucrări efectuate:

Montajul echipamentelor electrice şi materialelor:

  • Montajul traseelor de cabluri 
  • Montajul tablourilor electrice 
  • Pozarea cablurilor de JT, MT şi comandă
  • Teste ale cablurior
  • Connectarea  cablurilor
  • Montajul instalaţiei de iluminat