Instalaţie de desulfurare pentru grupurile 1 şi 2 ale CET 2 Craiova

Beneficiar: CET 2 Craiova

Antreprenor general: Alstom Power

Termen de execuţie: 2014-2016

Prestaţii ale IMSAT:

Inginerie, fabricaţie, montaj şi punere în funcţie a părţii electrice a instalaţiei de desulfurare.

Furnizare şi montaj:

 • Transformator de putere cu ulei 12/16MVA 15.75/6kV busbar 15.75kV
 • Celule MT –ABB
 • Transformator de putere cu răşină de tip uscat 1600kVA, 6/0.4kV; celule JT Schneider
 • Sistem de supraveghere, diagnostic şi protecţie pentru transformatoarele de putere
 • Sistem c.c. şi baterii
 • Sistem UPS 230VAC
 • Cabluri MT, JT, de comandă
 • Trasee de cabluri
 • Sistem de iluminat şi prize
 • Sistem paratrăsnet şi sistem de împământare secundar
 • Sistem de communicaţii
 • Sistem de detecţie şi stingere de incendiu
 • Sistem de încălzire, ventilaţie şi aer condiţionat