Politica şi angajamentul managementului

în domeniul calităţii, sănătăţii şi securităţii în muncă, mediului, responsabilităţii sociale şi securităţii informaţiei

 

Noi, IMSAT S.A., societate ce funcţionează la nivel naţional şi internaţional ca integrator de servicii industriale, producător de echipamente electrice containerizate de cea mai bună calitate, ne angajăm să îmbunătăţim continuu performanţa în afaceri şi performanţa sistemului integrat, precum şi asigurarea clienţilor şi partenerilor noştri comerciali de soluţii, servicii şi produse sigure care să respecte:

 • Principiile dezvoltării durabile
 • Sănătatea angajaţilor noştri, a condiţiilor de muncă şi a mediului înconjurător
 • Cerinţele tuturor părţilor antrenate în activitatea IMSAT
 • Dezvoltarea competenţelor profesionale ale angajaţilor şi care să îi conştientizeze cu privire la rolul si importanţa acestora în realizarea de produse şi servicii sigure

În acest scop ne angajăm să :

 • Respectăm cerinţele clienţilor noştri şi a altor părţi interesate, să respectăm prevederile legislaţiei în vigoare, ale standardelor existente precum şi exigenţele interne ale grupului
 • Să protejăm mediul inconjurător
 • Construim un mediu de lucru propice, menit să încurajeze dezvoltarea profesională şi motivarea propriilor anjagajaţi care să conducă la creşterea nivelului de satisfacţie
 • Prevenim accidentele de muncă şi îmbolnăvirile profesionale, prin promovarea obiectivului de “Zero accidente” şi prin consultarea şi implicarea angajaţilor
 • Eliminăm pericolele şi să reducem riscurile SSM pentru a asigura condiţii de lucru sigure şi sănătoase
 • Utilizam eficient resursele în toate activităţile derulate în cadrul organizaţiei
 • Protejăm informaţiile împotriva accesului neautorizat
 • Îmbunătăţim modul de gestionare a deşeurilor prin creşterea gradului de recuperare / valorificare a acestora

Întregul personal al IMSAT S.A., indiferent de poziţia în companie, se implică efectiv în realizarea politicii sistemului de management integrat.

În calitate de Director General, împreună cu echipa managerială, ne asumăm întreaga responsabilitate pentru definirea şi aplicarea politicii sistemului de management integrat precum şi analizarea periodică a acesteia, în vederea adecvării ei continue la obiectivele şi dezvoltarea strategică a companiei.

Data: 18.02.2019

Director General,

Ligia Ionescu