Echipamente electrice containerizate

Direcţia de Echipamente Electrice Containerizate este specializată în

Tablouri JT şi MCC – soluţie testată tip

Echipamente Electrice containerizate

  • proiectarea şi realizarea de dulapuri electrice de joastă tensiune şi MCC,
  • echipamente electrice containerizate
  • proiectare şi asamblare de dulapuri electrice de distribuţie şi de comandă
  • proiectare şi fabricaţie de containere metalice ISO şi cu dimensiuni atipice
  • montajul şi conexiunile echipamentelor de joasă şi medie tensiune în containere
  • teste de funcţionare
  • service client

Echipamentele sunt destinate clienţilor din mai multe domenii: energetic, minerit, petrol şi gaze.

Celulele de joasă tensiune sunt testate tip

CUBIC (Danemarca), standard IEC- UL/CSA – CCC

GE SEN Plus (Polonia), standard IEC

Fabrica unde sunt realizate aceste echipamente pe baza specificaţiilor tehnice ale clienţilor este localizată în Giurgiu

Clienţi: