Fiat, 2005-2009

Torino, Italia:

  • Montaul cabinelor de vopsire, hidrofiltrelor şi ţevilor şi echipamentelor aferente 
  • Montajul tubulaturii şi coşurilor de evacuare 

Vale Uffita, Italia:

  • Montajul instalaţiei TTS-CATA pentru autobuze 

Tychy, Polonia :

  • Montajul roboţilor