DECLARATIE PRIVIND RESPONSABILITATEA SOCIALA SI ANGAJAMENTUL PENTRU O DEZVOLTARE DURABILA

 

IMSAT SA – filiala din Romania a Grupului francez SNEF – este o societate avand un angajament ferm pentru dezvoltare echitabila, viabila si durabila si dorinta permanenta de a armoniza logica economica, respectul pentru fiintele umane si protectia mediului.

Pentru a pune in aplicare aceasta abordare pentru o dezvoltare durabila, se organizeaza si se administreaza un plan de actiune anual cu dezbatere interna si urmarirea mijloacelor si rezultatelor in cadrul Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu – Securitate si Sanatate Ocupationala – Responsabilitate Sociala, in virtutea urmatoarelor principii:

       1. Drepturile omului
Societatile Grupului SNEF promoveaza si respecta protectia dreptului international referitor la drepturile omului, asa cum sunt acestea definite in Declaratia Universala a Drepturilor Omului.

      2. Standardele de munca

     2.1. Utilizarea muncii fortate

IMSAT SA condamna si interzice utilizarea muncii fortate sau obligatorii, conform Conventiilor Organizatiei Internationale a Muncii (OIM) nr. 29 si 105 referitoare la munca fortata. Adoptarea acestei politici de catre furnizori si subcontractanti este un criteriu in selectia acestora.

2.2.Munca copiilor

IMSAT SA intelege sa nu utilizeze munca persoanelor inainte de varsta minima ceruta in baza legilor nationale si Conventiilor OIM nr. 138 si 182, intelegandu-se ca se va lua in considerare varsta cea mai mare din aceste referinte. Adoptarea acestei politici de catre furnizori si subcontractanti este un criteriu in selectia acestora.

2.3.Egalitatea de sanse

Toate societatile Grupului SNEF asigura egalitatea in ce priveste accesul la munca sau dezvoltarea carierei, indiferent de rasa, culoare, religie, gen, varsta, apartenenta politica si sindicala, origine sociala si orientare sexuala, conform Conventiei OIM nr. 111. Aceasta politica trebuie sa contribuie la diversitatea umana si culturala in diversele entitati ale Grupului.

IMSAT SA actioneaza de asemenea in favoarea persoanelor defavorizate, facilitand accesul la locuri de munca pentru persoane dezavantajate si integrandu-le in societate.

2.4. Libertatea de asociere

IMSAT SA recunoaste dreptul angajatilor si angajatorilor de a constitui organizatii la alegerea acestora fara nici o autorizare anterioara, precum si dreptul de a adera la astfel de organizatii si de a negocia colectiv, liber si independent, conform Conventiei OIM nr. 98.

IMSAT SA isi reafirma angajamentul pentru respectarea libertatii sindicale, referitor la aderare si raspundere sindicala, conform principiilor stabilite de Conventia OIM nr. 87.

2.5.Durata muncii

Pentru a asigura destula odihna pentru angajati si conform Conventiei OIM nr. 14, IMSAT SA le garanteaza angajatilor o perioada de odihna cuprinzand cel putin douazeci si patru de ore consecutive la fiecare perioada de sapte zile.

Conform Contractului Colectiv de Munca, dreptul la un concediu anual platit este efectiv acordat angajatilor.

      2.6. Remuneratie

IMSAT SA recunoaste principiul unei remunerari corecte a muncii si respecta prescriptiile Conventiei OIM nr. 100 referitor la remuneratia egala pentru munca de valoare egala si respecta reglementarile nationale privind salariul minim.

      2.7. Angajare si dreptul la instruire

IMSAT SA se angajeaza sa favorizeze incadrarea angajatilor sai si, in caz de reorganizare sau restructurare, sa favorizeze reconversiile si relocarile in cadrul Grupului, daca este posibil.

De asemenea, se angajeaza sa ii permita fiecarui angajat sa aiba acces, pe durata carierei acestuia, la actiunile de instruire corespunzatoare pentru profesiunea acestuia si construirea parcursului sau profesional.

      3. Sanatate, siguranta si conditii de munca

Imbunatatirea sanatatii, sigurantei si conditiilor de munca ale angajatilor este un obiectiv prioritar pentru IMSAT SA.

Politica de securitate a persoanelor si instalatiilor din cadrul Grupului SNEF se bazeaza pe o abordare simpla si pragmatica : informare, responsabilizare si prevenire.

Aceasta se sprijina pe mai multe convingeri: nivelul profesionalismului induce performanta in acest domeniu, preventia este o cultura care este dezvoltata si permanentizata de toti si fiecare dintre noi, accidentele pot fi evitate de toti si fiecare dintre noi.

IMSAT SA se angajeaza sa urmeze aceasta politica implementand programe si planuri de actiune corespunzatoare.

       4. Mediu

IMSAT SA are initiative incercand sa promoveze mai multa responsabilitate in ce priveste protectia mediului, sa reduca consumul de combustibil, energie, apa si alte resurse, sa utilizeze practici responsabile pentru recuperare, reciclare, reutilizarea/eliminarea deseurilor si sa previna poluarea mediului, luand masuri de natura tehnica si organizatorica, respectand in permanenta cerintele legale si de reglementare aplicabile.

      5. Angajamentul furnizorilor

IMSAT SA isi informeaza furnizorii si subcontractantii proprii despre continutul acestei Declaratii si ii invita sa ia in considerare oportunitatea de a o adopta.

De asemenea, incurajeaza introducerea si punerea in aplicare a standardelor referitoare la managementul mediului, sanatatii si securitatii ocupationale, responsabilitatii sociale si altele echivalente in organizatiile acestora, pentru a dezvolta programe cu scopul de a asigura dezvoltarea durabila a societatii.

Adoptarea efectiva a acestor principii econstituie un fundament favorabil pentru relatii de parteneriat pe termen lung.

In calitatea mea de Director General, ma angajez sa aloc toate resursele necesare pentru a pastra, dezvolta si imbunatati in permanenta aceasta politica, asigurandu-ma ca aceasta este comunicata si inteleasa de toti angajatii, fiind de asemenea disponibila pentru toate partile interesate prin site-ul web www.imsat.ro.

       Bucuresti, 4 Ianuarie 2016

                                                                            Director General,

                                                                                Ioan MOGA