POLITICA SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT

 Strategia IMSAT SA are in vedere asigurarea avantajului competitiv pe piata si dezvoltarea pe termen lung a succesului, prin castigarea aprecierii clientilor ca partener de incredere.

Elementele cheie ale strategiei se bazeaza pe angajamentul ferm privind satisfacerea cerintelor clientilor, respectarea cerintelor legale si indeplinirea obiectivelor stabilite in conditii de securitate – considerata indicator global al performantei.

Prin integrarea managementului calitatii cu sistemele referitoare la mediu, sanatate si securitate in munca si responsabilitate sociala, ne propunem sa monitorizam aspectele de mediu, contribuind la prevenirea poluarii si la promovarea principiilor dezvoltarii durabile, sa tinem sub control riscurile privind securitatea si sanatatea ocupationala in scopul asigurarii starii de bine la locul de munca pentru toti angajatii si subcontractantii, avand la baza respectarea drepturilor fundamentale ale omului cuprinse in reglementarile internationale in domeniu.

Totodata ne declaram disponibilitatea pentru dezvoltarea si imbunatatirea continua a eficacitatii Sistemului de Management Integrat, adaptat contextului organizatiei, proceselor, activitatilor si riscurilor asociate.

Politica IMSAT SA in domeniul calitatii, mediului, securitatii si sanatatii in munca, responsabilitatii sociale este aliniata Politicii Grupului SNEF, fiind focalizata pe urmatoarele directii de actiune si obiective strategice:

  • Satisfacerea cerintelor clientilor prin anticiparea, indeplinirea si depasirea necesitatilor si asteptarilor acestora ;
  • Conducerea afacerii cu corectitudine, onestitate, integritate, in deplina legalitate si respect acordat tuturor partilor interesate pentru a obtine un succes durabil;
  • Evaluarea corecta si cu responsabilitate a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala a angajatilor si subcontractantilor, astfel incat sa atingem obiectivul principal “Zero accidente”;
  • Pretuirea fiecarui angajat , lucrul in echipa, prevenirea discriminarii de orice fel, a practicilor disciplinare si a comportamentului abuziv precum si asigurarea libertatatii de negociere colectiva si de asociere a angajatilor;
  • Reducerea consumurilor de combustibil, energie, apa si alte resurse, practici responsabile pentru recuperarea , refolosirea /eliminarea deseurilor si prevenirea poluarii mediului inconjurator, prin masuri tehnice si organizatorice adecvate;
  • Incurajarea furnizorilor si subcontractantilor sa adopte standardele referitoare la managementul calitatii, mediului, securitatii si sanatatii ocupationale, responsabilitatii sociale si sa dezvolte programe menite sa asigure dezvoltarea durabila a societatii.

In calitate de Director General, ma angajez sa aloc resursele necesare mentinerii, dezvoltarii si imbunatatirii continue a Sistemului de Management Integrat in conformitate cu cerintele standardelor internationale de referinta ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 si SA 8000, cu reglementarile legale in domeniu, precum si cu alte reglementari la care am subscris – stabilind prezenta Declaratie, asigurandu-ma ca este comunicata si inteleasa de toti angajatii, fiind de asemenea disponibila partilor interesate prin intermediul site-ului www.imsat.ro .

4 Ianuarie 2016        

                                                                     Director General,    

                                                                                 Ioan MOGA